Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2018 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
November 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2018 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος 2018.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο