Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Έγκριση διενέργειας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας – παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2020 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2020 – Έγκριση Πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Έγκριση διενέργειας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας – παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο