Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2018 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2018 – Ψήφιση πίστωσης ετήσιων δαπανών έτους 2018
July 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2018 – Διαγραφή προστίμου για παράβαση νόμου ζώων συντροφιάς.
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2018 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο