Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος και τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2018 – Δέσμευση του Δήμου Εορδαίας για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Εορδαίας»
November 29, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2018 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος και τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο