Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για επίλυση Δημοτικών Υποθέσεων

Accessibility
Κλείσιμο