Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 34/2017 ΑΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο