Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 275/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 37/2018 Απόφαση της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2018 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας
November 29, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2018 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 275/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 37/2018 Απόφαση της Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 275/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο