Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2018 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο