Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 271/017 – Έγκριση μεταβίβαση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο