Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2018 – Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος της εταιρείας WIND HELLAS τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ σχετικά με την άδεια κατασκευής κεραίας Σταθμού στη θέση Βλάστη ( 1201789 ) λόγω διόρθωσης θέσης δομικών αλλαγών και τροποποίησης κεραιοσυστημάτων .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 268/2018 – Εγκρίθηκε απόφασης τοπικής Κοινότητας Πύργων σχετικά με την «Υλοτομία 2018».
November 29, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2018 – Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος της εταιρείας WIND HELLAS τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ σχετικά με την άδεια κατασκευής κεραίας Σταθμού στη θέση Βλάστη ( 1201789 ) λόγω διόρθωσης θέσης δομικών αλλαγών και τροποποίησης κεραιοσυστημάτων .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο