Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2018 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο