Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2017 – Μετονομασία της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης σε Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας και τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής που ορίσθηκε με την 73/2017 ΑΔΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2017 – Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2017 – Έγκριση ισολογισμού – Απολογισμού οικ. Έτους 2016
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2017 – Μετονομασία της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης σε Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας και τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής που ορίσθηκε με την 73/2017 ΑΔΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο