Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2018 – Λήψη απόφασης για απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για στέγαση 14ου Νηπιαγωγείου

Accessibility
Κλείσιμο