Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2017 – Εκμίσθωση εκτάσεων στην ΤΚ Ερμακιάς για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων

Accessibility
Κλείσιμο