Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2018 – Απ’ ευθείας ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς δημιουργηθείσας από την απαλλοτρίωση της Μαυροπηγής.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2018 – Συγκρότηση επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μηλοχωρίου
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2018 – Λήψη απόφασης για απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για στέγαση 14ου Νηπιαγωγείου
November 29, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2018 – Απ’ ευθείας ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο για σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς δημιουργηθείσας από την απαλλοτρίωση της Μαυροπηγής.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο