Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τριών απορριμματοφόρων από την εταιρεία ΤΑΠ για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο