Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 257/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου» με αριθμό μελέτης 4/2015 .

Accessibility
Κλείσιμο