Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 257/2017 – Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο