Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2018 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) για το έργο «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 1/2017.

Accessibility
Κλείσιμο