Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 21/2017.

Accessibility
Κλείσιμο