Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ ΣΤΟ 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας » με αριθμό μελέτης 2/2018.

Accessibility
Κλείσιμο