Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2017 – Εκτέλεση έργου Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και πρ/σμού οικ. Έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο