Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αριθμό μελέτης 10/2017.

Accessibility
Κλείσιμο