Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο