Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών» με αριθμό μελέτης 12/2017.

Accessibility
Κλείσιμο