Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 252/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της μελέτης 5/2016 του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο