Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Έγκριση υποχρεωτικής τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2020 – Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας»
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Έγκριση υποχρεωτικής τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο