Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με αριθμό μελέτης 21/2016.

Accessibility
Κλείσιμο