Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 247/2018 – Λήψη απόφασης για χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Πλανόδιου)

Accessibility
Κλείσιμο