Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ (ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ)» με αριθμό μελέτης 14/2016.

Accessibility
Κλείσιμο