Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ( Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας Δευτεροβάθμιας επεξεργασίας )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας)
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ (ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ)» με αριθμό μελέτης 14/2016.
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ( Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας Δευτεροβάθμιας επεξεργασίας )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο