Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon 2020, WET – Wise Energy Transition

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018 ( 110 ΑΟΕ)
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση».( Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας Β φάση – Κατασκευή αγωγού Ύδρευσης )
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon 2020, WET – Wise Energy Transition

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο