Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο