Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2017 – Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο