Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 31/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Accessibility
Κλείσιμο