Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 235/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 49/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την συστέγαση των Νηπιαγωγείων του Μηλοχωρίου στους αντίστοιχους Παιδικούς Σταθμούς.

Accessibility
Κλείσιμο