Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 234/2018 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων που βρίσκονται επί της οδού Αν. Νικολαίδη (κοινόχρηστος χώρος) – επί της οδού Αδύσσης 18 στην Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο