Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2018 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης

Accessibility
Κλείσιμο