Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ
May 27, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2021 – Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο