Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδ. Σταθμός και Κοιμητήρια)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 230/2018 – Ανανέωση μείωσης μισθωμάτων Περιπτέρων.
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 232/2018 – Εγκρίθηκε η 2/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Φούφα σχετικά με την «Υλοτομία 2018».
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου ( Παιδ. Σταθμός και Κοιμητήρια)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 231/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο