Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2019 – Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο