Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2018 – Μεταβίβαση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Accessibility
Κλείσιμο