Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμίας Σχολικής επιτροπής Πτολεμαΐδας για την συμμετοχή μαθητών και του Μουσικού σχολείου στον παγκόσμιο διαγωνισμό F1 Schools 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Μαλαισία

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017 για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Ασβεστόπετρας
August 2, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 225/2017 – Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2017 – Έκτακτη επιχορήγηση της Β/θμίας Σχολικής επιτροπής Πτολεμαΐδας για την συμμετοχή μαθητών και του Μουσικού σχολείου στον παγκόσμιο διαγωνισμό F1 Schools 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Μαλαισία

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 224/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο