Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 223/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο