Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2018 – Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη και της Δημοτική Συμβούλου Μαρίας Κύρκα .

Accessibility
Κλείσιμο