Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2021 – Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ που αφορά την αύξηση ωραρίου κατά μία (1) ώρα των απασχολούμενων καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο