Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2018 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2018 για “Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών κτιρίων” και τροποποίηση προϋπολογισμού

Accessibility
Κλείσιμο