Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2018 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2018 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

Accessibility
Κλείσιμο