Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21-2013

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2017 – Παράταση προθεσμίας έργου – συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας
August 2, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 220/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017 για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Ασβεστόπετρας
August 2, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21-2013

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο