Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2018 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια πρ/σμού προσλήψεων έκτακτου πρ/κού έτους 2018

Accessibility
Κλείσιμο